Hướng dẫn cách chơi

Linh hoạt cơ động bộ máy tài xỉu

may loc khong khi PANASONIC-F-PXF35A

Trước tiên

sau khi đại tướng vào miếu, sẽ đóng cửa phía bắc. Nhà vua phải tự tay tiếp đón, trao ấn tín cho đại tướng và nói: “Từ nay về sau, quyền lực của tướng quân là cao nhất. Tầt cả sự vụ đều do tướng quân xử trí”. Tướng quần xuất trận, gặp địch yếu thì tấn công, gặp địch mạnh thì dừng lại, không nên cho rằng quân số đông mà manh động khinh địch.

Không nên cho mình chức cao mà coi thường binh sĩ, không nên vì cố chẫp mà coi thường ý kiến của tướng sĩ. Nếu tướng sĩ không ngồi thì mình cũng không được ngồi. Nếu tướng sĩ không ăn cơm thì mình cũng không được ăn trước, nhất định phải cùng mọi người đổng cam cộng khổ. Làm được như vậy, tất cả sĩ tốt đểu có thể hi sinh vì tướng quân. Đại tướng quân sau khi nhận lệnh, liền thi lễ đáp lại quân vương, nói rằng: “Là quan thần đã nhận lệnh, có quyễn sinh sát, không dám không thề hi sinh vì đất nước. Khẩn cẩu đại vương hãy truyền lệnh cho thần một lần nữa.

>> Đánh game bài

may loc khong khi PANASONIC-F-PXF35A

Nếu quân vương không đáp ứng,

thẩn không dám xuất binh”. Quân vương sau khi đáp ứng đại tướng, đại tướng cáo từ nhà vua, dẫn quân xuất binh. Từ đó về sau, tất cả sự vụ trong quân đội sẽ không nghe lệnh của nhà vua mà hoàn toàn phục tùng sự chỉ huy của tướng quân, lâm trận quyết sống mái với địch. Từ đó có thể linh hoạt cơ động, trên trời dưới đất không ai địch nổi mình. Phía trước đối kháng lại kẻ địch, sau lưng không chịu sự chi phối của nhà vua. Thế nên, người thông minh đưa ra kế hoạch cho đại tướng, người dũng cảm vì đại tướng mà chiến đấu.

>> Xem thêm: Phương pháp cổ vũ phải đa dạng

Leave a Comment