Hướng dẫn cách chơi

Không biết trong kẻ yếu cũng có sở trường, thì không thể dùng ba cây người

may loc khong khi hitachi

Lưu Bang trọng dụng Trần Bình như vậy

có thể nói là ông biết nhìn người, biết dùng người. Mà Trần Bình cũng là một nhân tài đích thực. Sau này việc Lưu Bang thắng Hạng Vũ, chuyển nguy thành an, đòi lại chính quyền từ tay Lã hậu có phẩn đóng góp to lớn nếu không muốn nói là quyết định.

“Không biết điểm mạnh của người khác, không biết điểm yếu của kẻ khác, không biết rằng trong kẻ mạnh có điểm yếu, không biết trong kẻ yếu cũng có sở trường, thì không thể dùng người, dạy người. Việc dùng người, phải dùng điểm mạnh, tránh điểm yếu; Việc dạy người phải dạy họ phát huy ba cây điểm mạnh, tránh điểm yếu. Phải biết được điểm yếu của mình để loại bỏ, phải biết được điểm mạnh để phát huy”.

may loc khong khi hitachi

>> Xem thêm: Đánh game bài

Ở trên thì Nguy Nguyên Biện đang bàn luận

về quan hệ giữa điểm mạnh và điểm yếu, có thể biến điểm mạnh, yếu của người khác làm nhân tố quyết định hay không, ông nhấn mạnh: “Phải biết được điểm mạnh của minh thì mới nhìn ra được điểm mạnh của người”, ông đưa ra điểm quan trọng nhất của việc nhìn người dùng người.

Khi Sở Hán tranh hùng tại sao Lưu Bang biết cách dùng điểm mạnh của người khác mà Hạng Vũ lại không làm được? Đó là do Lưu Bang không thoả mãn với sở trường của mình, cũng không cho rằng mình là người cơ mưu hơn người, cũng không cho rằng mình có tài chỉ huy quân sự tài ba, do ông sáng suốt lắng nghe ý kiến của Trương Lương, Trần Bình, Tiêu Hà…, để cho Bành Việt, Hàn Tín, Anh Bố tự điều quân khiển tướng, đó cũng là do ông ta biết sử dụng văn thần võ tướng giành thiên hạ cho ông ta;

>> Xem thêm: Vô địch nong trai bi an có cơ hội du lịch Nhật Bản

Leave a Comment