Hướng dẫn cách chơi

Chơi game bài lâu lắm rồi mới vui

Linh phu nhân hình như hiểu rõ tâm lý gã, bèn hỏi:
– Sáng mai ân công định game bài đi đâu?
Đại Thái nghĩ bụng:

– Câu chuyện đối thoại giữa ta và Chương lão tam chơi game bài chắc mụ cũng nghe rõ hết rồi, mình còn nói dối thì ra người man trá, chi bâng nói thực mụ là hơn.
Gã nghĩ vậy bèn trả lời:

– Tại hạ lên Núi Năm Tượng ở tỉnh Sơn Đông.
Linh phu nhân nói:
– Từ đây lên Núi Năm Tượng, đường xa diệu vợi, dọc đường lại lắm sóng gió. Bọn tiện thiếp xin kính tặng ân công một ít lễ vật, xin ân đánh game bài online công đừng từ chối.
Đại Thái cười trả lời:

– Trước nay các vị có lòng hảo tâm tặng cho đồ vật, tại hạ chẳng dám khước từ bao giờ.
Linh phu nhân nói:
– Thế thì chơi game bài online hay lắm!
Mụ trỏ Song Trang nói tiếp:

– Con tiểu nha đầu Song Trang này đã theo tiện thiếp lâu năm, làm việc rất cẩn thận. Bọn tiện thiếp lấy để tặng ân công. Mong ân công mang thị game bài online đi để thị phục thị mọi việc.
Đại Thái vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Gã không ngờ lễ vật mà Linh phu nhân tặng mình lại là một con người. Gã tự nhủ:

Rồi xoay mình lại đánh game bài

Rồi xoay mình lại đánh game bài

– Vừa rồi Song Trang đã hầu hạ ta nào hơ quần áo nào chải tóc tai, đã mất công cho ta không phải là ít. Ta được một tên tiểu nha đầu vừa xinh đẹp lại còn khéo léo phục thị bên mình thật là sung sướng. Có chuyện dọc đường hiểm trở còn lắm, biết phải tuỳ cơ ứng biến. Ta mang theo một tên tiểu nha đầu cũng bất tiện lắm.
Gã nghĩ vậy bèn trả lời:

Ngươi cố thị phục tướng công cho ngoan ngoãn. Tướng công đã được lời đối xử tử tế với ngươi thì còn lo gì nữa?
Song Trang trả lời:
– Dạ!
Rồi xoay mình lại nhìn Đại Thái lạy phục xuống.
Đại Thái nói:

– Cô bất tất phải khách sáo!
Gã đỡ thị đứng dậy rồi mở bọc lấy một chuỗi minh châu ra cười nói:
– Cái này kêu bằng ít lễ kiến diện.

  • Chuỗi minh châu ít ra đáng giá đến bốn năm nghìn lạng bạc.
  • Với số tiền lớn đó nếu dùng để mua nha hoàn thì được đến mấy chục tên.
  • Song Trang giơ tay ra đón lấy chuỗi minh châu trả lời

– Nô tỳ xin đa tạ tướng công!
Rồi thị đeo luôn vào cổ.
Song Trang mặc quần áo vải thô, thị đeo minh châu, hào quang lấp lánh chiếu lên khuôn mặt bác ái khiến thị tăng thêm mấy phần xinh đẹp.
Linh phu nhân hỏi:

 

Linh phu nhân đứng dậy chơi sâm lốc

Linh phu nhân đứng dậy chơi sâm lốc

– Chuyến này ân công Núi Năm Tượng định điều tra một chơi sâm lốc cách đường hoàng hay ngấm ngầm thám thính?
Đại Thái trả lời:
– Dĩ nhiên là cuộc dò la bí mật.
Linh phu nhân nói:

– Những rừng cây, đền miếu ở Núi Năm Tượng đánh sâm lốc đều là chỗ có rồng cọp ẩn nấp. Ân công nên đề phòng cẩn thận.
Đại Thái trả lời:
– Dạ! Đa tạ phu nhân có lòng chỉ điểm.
Linh phu nhân đứng game sâm lốc online dậy nói:

– Tướng công hãy thận trọng. Để cho vi vong nhân khỏi tiễn đưa.
Mụ lại nói Song Trang:
– Song Trang! Ngươi ra khỏi cửa này là khỏi làm người nhà Trang gia. Từ giờ ngươi nói câu gì hay làm việc gì đều chẳng liên can đến chủ cũ. Nếu ở ngoài đánh sâm lốc ngươi có rắc rối, chuyện nhà họ chơi sâm lốc Trang ta cũng chẳng thể bênh vực.

Mụ nói mấy câu đó bằng vẻ mặt rất nghiêm trang.
Linh phu nhân lại nhìn Đại Thái sâm lốc vái chào lần nữa rồi trở bước đi vào.
Ngó qua làn giấy dán cửa sổ, trời đã hừng sáng.

Song Trang vào nhà trong lấy bọc của thị ra buộc chung vào với bọc của Đại Thái rồi khoác lên vai.
Đại Thái nói:
– Chúng ta đi thôi.
Song Trang dạ một tiếng rồi cúi đầu chơi sâm lốc xuống, vẻ mặt buồn rầu.
Đại Thái đi ra cửa lớn

Leave a Comment